Stará řemesla a výroba gobelínů

Tkaním nástěnných koberců se zabývali už staří Řekové a to 300 let př. n. l., rozmach tohoto „starého řemesla“ však přišel mnohem později a mohl za to nástup manufaktury.

Staré řemeslo v rukou Gobelina
V roce 1443 si Jehan Gobelin, řemeslník ze severovýchodní Francie, pronajal dům v Paříži a o několik let později založil vlastní barvírnu na vlnu. Tehdy neměl tušení, že ho proslaví po celém světě. Jeho rodné příjmení se stalo přízviskem pro překrásné nástěnné koberce a podnik se mu rozrostl v královskou manufakturu.

Výroba zabere několik měsíců pečlivé ruční práce.

Gobelín, nebo tapisérie?
Tapisérie se nazývají všechny nástěnné koberce a lze je zhotovit různými technikami, jako je malba a vyšívání. Šlo o velmi drahé výrobky, které řemeslníci zhotovovali na objednávku a na rozměr určité stěny. Zabývali se jimi už staří Egypťané, Inkové, Aztékové nebo Řekové. V Rusku se jim říkalo špailery, název pochází z německého slova Spoiler. Kvůli manufaktuře v severofrancouzském Arrasu je v Polsku pojmenovali arrasy.
Díky Jehanovi je nejznámějším názvem právě Gobelín. Jedná se také o nástěnný koberec, ale od ostatních se liší tím, že je vždy ručně tkaný. Vyrábí se několik měsíců na tkalcovském stavu a práce povahou připomíná paličkování.

Nejstarší evropské dílo je tzv. Tapisérie z Bayeux.

Zlatý věk 16. a 17. století
V této době byly v několika městech Evropy v provozu až dvě desítky manufaktur. Témata koberců byla různá, od náboženských motivů a mytologických scén po rytíře a krajiny.
U nás se začaly vyrábět díky malíři Rudolfu Schlattauerovi koncem 19. století, který se řemeslu přiučil ve Skandinávii, a proto po návratu založil vlastní dílnu v Žasové.

Pýcha urozených pánů
Mnoho panovníků si tapisérií cenili tak moc, že je doprovázely na cestách, zdobily jejich komnaty na hradech a zámcích, dokonce byly součástí krutých bojů. Vévoda Karel Smělý si dvě nejoblíbenější vzal na tažení do Švýcarska, aby si s nimi vyzdobil svůj válečný stan. Nicméně byl poražen a drahocenná kořist padla do rukou nepřátel.
Pokud budete mít zájem, více se o těchto řemeslných a uměleckých dílech dozvíte při návštěvě Domu gobelínů v Jindřichově Hradci.

Zdroj:wikipedia.org

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.