STARÝ EVROPSKÝ NÁBYTEK – I. část – Úvod

Tentokrát se podíváme na to, jak vlastně vznikl nábytek a jak se postupem času měnil. Tímto tématem se budeme zabývat ve více článkách, jelikož je to velmi obsáhlé téma a dnes začneme hlavně úvodem do tohoto tématu.

Po pádu římské říše v 5.století našeho letopočtu hodně řemeslných prací zmizelo. Ale mezi 11. a 15.stoletím však zase nábytek nabyl opět významu. Spousta kusů starého nábytku se z raného období nedochovalo, ale pár jich najdeme v muzeích, soukromých sbírkách či v kostelích.

Nábytek představoval ve svém období funkci a to postavení majitele ve společnosti a nebo v domácnosti, a to užitím luxusních materiálu. V této době se na výrobu nábytku hlavně používal dub. Ve Španělsku a v Itálii nebyla nouze o ořech, cypřiš a různé druhy ovocných dřevin.

Truhly

Zdaleko nejčastějším typem nejstaršího nábytku byly truhly různých velikostí, kterých se díky pevné konstrukci zachovalo dost.

Truhla z 18.století
Truhla z 18.století – již po restaurování

Truhly byly velmi užitečné – použití pro ukládání věcí, ale používaly se i jako stoly, sedadla ale i jako lůžka.

První truhly byly dokonce vydlabány z kmenů stromů, které pak byly zpěvněny železnými pásy. Ve 13.století se konstrukce zdokonalila – truhly byly sestaveny z podélně řezaných prken, které byly spojeny do čtyřhranného tvaru. Ve druhé polovině 15.století začali používat rámovou konstrukci , kdy prkna byla v drážkách čepovacího rámu.

Truhly byly velmi často zkrášlovány štípáním. V období gotiky se vyřezávaní zdokonalilo.

V Itálii byly jednoducjhé truhly používány nejen jako úložné prostory, ale bylyy umisťovány ve dvojících kolem postelí. Byly zdobeny malovanými erby obou rodin a výjevy milenecké lásky.

Postele

Z raného středověku se zachovali jen velmi málo postelí, hlavně proto, že jejihch vzhle závisel na textilních materiálech. Významaná role, kterou postele hrály byla ve vyjadřování postavení ve společnosti. V této době vzniká postel s nebesy jako nejluxusnější kus nábytku v domech šlechty.

Ve 13.století v severní Evropě lidí začaly postele vybavovat teplými závěsy které pak ohly být uchovány v truhlách. Existovali dva hlavní typy postelí. První stanovený typ: ze stropu nad postelá byla zavěšena mísa z měkkého dřeva potažená textilem a k ní byly připevněny závěsy. Druhý typ postele : závěsy byly spušteny z baldachýnu, kde byly připevněny na železných konzolí. Bohaté výšivky dokazovaly prestižný charakter.

Sedací nábytek

Křesla a židličk s křížovým rámem mají vůbec nejdelší historii, která sahá až do doby starověkého Egypta. Křížový rám měly například trůny římských diktátorů. Tento typ křesla byl používán v celé Evropě s místními odlišnostmi.

Křesla s křížovou konstrukcí se vyráběla po celé 17.století a zatímco v Holandsku se používala pro běžnou potřebu, tak v Anglii, Francii a Německu si uchovala ceremoniáln funkci.

Bylo také vyrobeny několik křesel, které vypadalo jako trůn. Tato křesla byla vyrobena podle stejnách zásad jako truhly, když stojky směřující vzhůru tvořily opěrák a postranice, které byly zdobeny motivy – věžičky, listové ornamenty.

Křeslo s křížovou konstrukcí – toto pochází z 2.poloviny 19.století

Třetím typem byla sudová židle. První takové židle byla doslova vyrobena z části sudu, které se přidalo pár prken tvořící sedák.

Stoličky byly nejpoužívanějším nábytkem a byly vyrobeny z kruhového nebo trojúhelníkovu tvaru s hranolovými či soustruženými nohy.

Lavice mívaly opěradlo z prkna a nebo byly pevně stavěné jako truhly. Truhlové lavice měli víko s pantem a byly opatřeny polštářky.

Stoly, skříně a zrcadla

Nejstarší stoly byly tvořeny úzkou deskou z měkkého dřeva, který byla položena na přenosných nohách/ kozách. Nohy byly vyrobeny ze čtyřhranu a měli tvar V a nebo A.

První příborníky byly velmi jednoduché police připevněné ke zdi. Od 15.století se začaly vyrábět truhlice na vysokých nohách, které měli dvířka a také skříňky na potraviny s dírami, kvůli ventilaci.

Příborník z období Biedermeieru – 1.poloviny 18.století

Velké skříně pro ukládání látek se objevily až v 15.století.

Co se týká zrcadel, byly závěsná příručná zrcadla z leštěného kovu nebo křišťálu pocházející z 15.století.


                

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.